ISO 22000 / BRC IFS

Al voordat in 1993 de HACCP wetgeving van kracht werd, adviseerden wij klanten op dit gebied. Dat doen we nog steeds. Onze dienstverlening is in de afgelopen jaren uitgebreid met advisering inzake diverse voedselveiligheidssysteemvormen, ‘goede distributiepraktijken (GDP)’  voor de de farmaceutische bedrijven en diervoederveiligheidssystemen volgens GMP+. Wij verzorgen specifieke in company HACCP en GDP.

Alle bedrijven die zich bezig houden met de bereiding, ver- en bewerking, productie, verpakken, opslag, transport, distributie, verkoop of levering van voedingsmiddelen moeten een voedselveiligheidssysteem invoeren. De Codex Alimentarius is omgezet in Europese regelgeving. Elk land heeft de Europese verordening omgezet in nationale wetgeving. Hoewel bedrijven ”slechts” een HACCP systeem hoeven in te voeren dat aan de wettelijke eisen voldoet, kiezen veel bedrijven er voor om dit middels een gecertificeerd managementsystemen te doen.

Wij ondersteunen ondernemers bij het invoeren van HACCP systemen. De keuze voor de betreffende norm hangt af van zowel de activiteiten als ook de specifieke klant. Helaas is er nog beperkte uniformiteit in het accepteren van de verschillende normen en heeft een aantal van onze klanten dan ook een dubele certificering lopen. Diverse normen verschillen overigens onderling beperkt van elkaar (zoals de Nederlandse HACCP norm, de ISO 22000, de FS 22000 en de IFS/ILS normen).

Wij hebben verschillende van onze klanten geadviseerd inzake:

  • Hygienecode Transport en Logistiek
  • ISO 22.000 norm voor voedselveiligheidsmaangementsysteem
  • FSSC 22.000 norm voor voedselveiligheidsmanagementsysteem
  • BRC Storage & Distribution
  • BRC Packaging and Packaging materials
  • BRC Food
  • IFS
  • ILS (IFS voor logistieke dienstverleners)
  • SKAL (voor biologische productie)

Op het gebied van de diervoederveiligheid is in Nederland het GMP+ systeem ontwikkeld door het Productschap diervoeders. In deze markt zijn wij vooral actief inzake de B03, B04, B05 norm voor opslag, handel en transport.

Sterk gerelateerd aan de principes van voedselveiligheid zijn de GMP normen die in de  farmacie worden gebruikt. De GMP gaat qua traceerbaarheid en veiligheids eisen verder dan de voedselveiligheidsnormen. Wij adviseren en trainie bedrijven vooral op het gebied van de Goede Distributie Praktijken (GDP).

ISO 22000 / BRC IFS

You May Also Like