RI&E / TRA

SCT Adviesdiensten B.V. kan voor u de RI&E uitvoeren en binnen ons partnernetwerk laten toetsen (indien vereist). Wij hanteren hierbij specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen met de invoering van een TRA systematiek alsook TRA’s voor uw organisatie uitvoeren. Wij hanteren onze aanpak op de Fine & Kinney methode.

RI&E / TRA

You May Also Like