Milieu & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds 1991 zijn wij actief op milieumanagementsystemen. Wij ontwikkelden onder andere het Handboek Milieu- en Kwaliteitszorg en het Handboek Afvalstoffenchauffeur. Ons werkgebied heeft zich in de afgelopen 20 jaar uitgebreid van managementsystemen & advisering op milieuvergunningsgebied en nalevingscontrole tot responsible care en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij bieden advisering op o.a. het gebied van ISO 14001 / RC 14001, ISO 50001, CO2 prestatieladder of specifieke milieuthema’s (NRB, PGS 15).

Waar voldoen aan wettelijke milieu-eisen eerst speerpunt was, geldt nu dat de wereld zich richt op duurzame en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Naast de aandacht voor milieu zijn thema’s als integriteit en persoonlijke ontwikkelingen belangrijk. Om een kader te bieden voor vragen van opdrachtgevers worden normatieve kaders en checklists ontwikkeld. SCT Adviesdiensten is partner van de MVO Wijzer. Maar ook op andere schema’s zijn wij actief met advisering zoals de MVO prestatieladder, FIRA, Ecovadis en ISO 26000.