Behaviour Based Food Safety voor Tankreinigers

{title_nl} 

Deze unieke e-learning training voldoet aan de uitgangspunten van behaviour based safety maar legt hierbij specifiek de nadruk op voedselveiligheid in het tankreinigingsbedrijf. De training sluit daarmee aan op de EFTCO voedingsmiddelen checklist die in aanvulling op het SQAS Cleaning Station programma in 2014 is gelanceerd. Met de opleiding kan ook invulling worden gegeven aan eisen op basis van andere schema's zoals ISO 22000 of ENFIT.

Het programma bestaat uit een theoretische training die de deelnemer zelfstandig dient te volgen. De verkregen kennis kan na het bestuderen van iedere module worden geoefend met meerkeuze oefenvragen. Nadat de complete training is gevolgd moet een schriftelijk e-examen worden gemaakt. Als het examen met een voldoende is afgesloten maakt het systeem een praktijkbeoordelingsformulier aan. De leidinggevende van de reinigingsmedewerker dient het gedrag van de medewerker in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden te beoordelen en te bepalen of de hygiëne principes voldoende worden nageleefd. Door het invoeren van de resultaten van deze observatie in het systeem kan een certificaat van de training worden verkregen. Dit certificaat is, gebaseerd op de resultaten van zowel het theorie- als praktijkdeel, 1, 2 of 3 jaar geldig.

De cursusprijs bedraagt per cursist € 100,00 excl. btw. in geval volledige elektronische aanmelding en betaling via Paypal. Ingeval van handmatige aanmelding bedraagt de cursusprijs per cursist € 110,00 excl. btw. www.scienta.org.