BBS voor Leidinggevenden - elearning

{title_nl} 

SCT Adviesdienstdiensten B.V. biedt via haar e-learning instituut Scienta.org een BBS programma aan voor tankcleaningmedewerkers, warehousemedewerkers en medewerkers van containerdepots  en -werkplaatsen. Onderdeel van dat trainingsprogramma is dat leidinggevenden de medewerkers in de praktijk beoordelen. Deze beoordeling omvat een evaluatie van het gedrag en de veilige werkuitvoering. In het kader van de aandacht voor veiligheid gaat de rol van de leidinggevende echter veel verder. In de e-learning training leeft de leidinggevende wat zijn/haar verantwoordelijkheid is en op welke wijze hij/zij invloed kan uitoefenen en de veiligheid kan vergroten.

Wij gaan in deze training in op de volgende onderwerpen:

  • De achtergrond van BBS.
  • De rol van de leidinggevende om BBS succesvol te maken.
  • De acties die genomen moeten worden om een BBS programma succesvol in te voeren.

Deze training bestaat uit een theoretisch kader en wordt afgesloten met een toets. Kosten bedragen € 75,00 per cursist.

U kunt direct aan de slag als u inlogt op www.scienta.org.