MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

Ondernemers zijn zich meer en meer bewust van hun verantwoordelijkheid richting de maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)  is sinds 2009 dan ook een term die veel wordt gebezigd. Ondernemers willen de drie uitgangspunten voor goed ondernemerschap (Profit, People & Planet) in balans houden om daarmee niet alleen de continuiteit van de onderneming te waardborgen, maar tevens zeker te stellen dat de factor mens en milieu niet te kort worden gedaan.

Omdat bedrijven hun inspanningen graag vertaald zien in een vorm certificering, zodat aan de belanghebbende martkpartijen duidelijk kan worden gemaakt dat MVO ook echt is ingevoerd, zijn er gebaseerd op de richtlijnen volgens de ISO 26000 diverse certificatie schema's ontwikkeld.