24h emergency phone

24h emergency phone 

Een noodtelefoonnummer wordt voorgeschreven bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (ICAO) en over zee (IMDG).
Ook in het kader van Responsible Care wordt een noodtelefoonnummer voorgeschreven. Daarnaast stelt ook het ADR dat het de plicht van alle betrokkenen is om in geval van schadegevallen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Een goede informatie voorziening is dan vereist.

Via onze partner GBK Gefahrgut Büro GmbH bieden wij voor de Nederlandse en Belgische markt de mogelijkheid om de noodtelefoonservice voor uw onderneming te verzorgen.

Deze dienstverlening omvat:

  • Gedurende de duur van het transport (incl. tussenopslag/overslag) 24 uur per dag bereikbaar zijn om in het Engels, volledige informatie over noodmaatregelen te verschaffen.
  • Over zowel theoretische chemie kennis als ook medische kennis beschikken alsook ervaring in de omgang met chemicaliën bezitten.
  • Over goede kennis van de Engelse taal beschikken.

Het GBK-Emtel netwerk (www.gbk-emtel.com) van GBK Gefahrgut Büro GmbH houdt kantoor in Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika en voldoet aan deze eisen en kan daarmee de noodtelefoonservice van uw onderneming overnemen.

De noodzakelijke basisinformatie wordt normaal op basis van de Material Safety Data Sheets voorbereid. De noodtelefoonservice treedt in geval van een incident bij behoefte direct in contact met een interventiebedrijf. Er kan 24 uur per dag een beroep worden gedaan op gecontracteerde chemici en toxicologen.

Wilt u meer informatie over de GBK-Emtel noodtelefoonservice neemt u dan contact met ons op. Wij verstrekken u graag nadere informatie in een vrijblijvend gesprek.