Afval en milieu

Afval en milieu 

De afvalsector is een sector waar veiligheid en naleving wettelijke eisen sterk onder de aandacht staan. De laatste jaren is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de markt als speerpunt opgekomen. Wij zijn uw partner op het gebied van management systemen, duurzaamheidsbenadering, ‘compliance audits’ e.d.
Trainingen richten zich op o.a. basisveiligheid VCA en VOL VCA.