VCA */**/P

 

Om het veiligheidsniveau in de petrochemie te verhogen is besloten een specifiek veiligheidssysteem in te voeren voor contractors. Gebleken is namelijk dat met name tijdens onderhoudswerkzaamheden de meeste ongevallen gebeuren. Hiertoe is de VCA ontwikkeld. Deze checklist is in de loop van de jaren ook ingevoerd in diverse andere industrieën. Momenteel wordt de VCA gehanteerd in o.a. de chemie, metaal, bouw, aannemerij, maar ook in het vervoer zoals exceptioneel transport, kraanverhuur, grondwerk, montage, verhuizingen.

De VCA kent een drietal toepassingen:

  • VCA*: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
  • VCA**: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur
  • VCA-Petrochemie: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur, alsmede op de specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Naast de VCA is er ook een specifieke norm voor werk aan of bij het Nederlandse spoor (BTR / Railinfra), een VCA norm voor uitzendbureaus (VCU) en is een veiligheidsnorm voor opdrachtgevers ontwikkeld (VCO).

Wij richten ons bij de advisering op de inveroing van het gehele managmeentsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, Laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d. Wij verzorgen ook in company trainingen basisveiligheid (VCA Basis en VOL VCA).