TS 16949

 

In de automotive is een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, waaraan bedrijven die actief zijn in deze sector dienen te voldoen. Deze Technical Standard 16949 is alleen van toepassing op bedrijven die daadwerkelijk een productieproces hebben ingevoerd. De TS 16949 is een norm waarin veel aandacht wordt besteed aan de risico's die in het productieproces. Hiertoe dienen FMEA's te worden opgesteld (Failure Mode Effect Analaysis). De norm toont dan weliswaar gelijkenis met de ISO 9001 maar gaat beduidend verder in haar eisen. Zo worden meer eisen gesteld aan statische technieken, proces- en productaudits etc.

SCT Adviesdiensten B.V. kan uw onderneming ondersteunen bij de invoering van een TS 16949 systeem, al dan niet in uitbreiding op een bestaand ISO 9001 systeem. Ook kunnen wij trainingen verzorgen op het gebied van algemene normkennis, FMEA's, Statistische technieken als ook interne proces- en productaudits.

Specialisme

Kwaliteit

Sectoren

Logistiek