PGS 15

 

Als u gevaarlijke stoffen opslaat dan valt u onder de reikwijdte van het Publicatieblad Gevaarlijke Stoffen 15. In dit PGS zijn de richtlijnen opgenomen waaraan u moet voldoen bij de opslag. Dit geldt voor alle bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit en voor bedrijven met een milieuvergunning waarin de PGS 15 met name is genoemd.

SCT Adviesdiensten B.V. kan u ondersteunen bij de inrichting van uw opslag en adviseren over de inhoudelijke eisen van de PGS 15.