Noodplan

 

Iedere onderneming dient te beschikken over een adequaat noodplan. Dit kan varieren van een eenvoudig ontruimingsplan of BHV plan tot een uitgebreid plan waarin de operationele interventie is geregeld in geval van calamiteiten op de locatie (spills, brand etc.). SCT Adviesdiensten B.V. heeft een ruime ervaring in het opzetten en invoeren van noodplannen. Het organiseren van noodoefeningen hoort vanzelfsprekend bij onze activiteiten.

Ook ondersteunen wij u bij het opzetten van off site noodplannen. Hierbij gaat het specifiek om de noodinterventie in geval van calameiten die buiten de bedrijfslocatie (onderweg) plaatshebben. Wij kunnen u ondersteunen om een plan op te zetten dat voldoet aan ICE level 1 (informatie), ICE level 2 (deskundige9n) op de incidentlocatie) en ICE level 3 (interventie op de incident locatie) zoals gedefineerd door Cefic.