NEN-EN-12798

 

In mei 2007 is de NEN-EN 12798 van kracht geworden. Deze norm die oorspronkelijk voorvloeit uit de NEN 2726 richt zich op bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren. In de norm zijn de eisen opgenomen aanvullend op de eisen van de NEN-EN-ISO 9001. De aanvullende eisen richten zich o.a. op functie omschrijvingen, opleiding, procesbeheersing en onderhoud. De norm is in aanvulling op de ISO 9001 certificeerbaar, maar is door de invoering van de SQAS in onze ogen, achterhaald.