Milieuvergunningen

 

Ondanks het kracht worden van het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM), ook wel genoemd het activiteitenbesluit, zijn er in onze klantenkring nog steeds bedrijven die over een mileuvergunning moeten beschikken. Het betref dan type C bedrijven zoals IPPC plichtige bedrijven, afvalbedrijven, tankreinigingsbedrijven, BRZO bedrijven e.d.

Wij ondersteunen uw organisatie  bij het opstellen van het beschrijvende deel, het vooroverleg, het opstellen van de aanvraag, de beoordeling van de concept beschikking en de definitieve beschikking, het opstellen van bezwaarschriften, het indienen van wijzigingen of meldingen etc.

Ook kunnen wij u ondersteunen op het gebied van nalevingscontroles in het kader van ISO 14001 certificering.