Kwaliteits Risico Analyse (QRA)

 

Veel bedrijven zoeken toegevoegde waarde en tools om tot procesverbetering te komen. Veel bedrijven zoeken middelen om kwaliteitsbewustzijn te creëren bij medewerkers. Bedrijven willen focus richten op de juiste procesonderdelen.

De Quality Risk Analysis (QRA) is een door SCT Adviesdiensten B.V. ontwikkelde tool om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

  • Focus op processen
  • Focus op kwaliteitsrisico's binnen processen
  • Focus op verbeternoodzaak binnen processen
  • Creëren van bewustwording bij de medewerkers

De aanpak binnen de Quality Risk Analysis  kent de volgende hoofdfasen:

  • Identificatie van de werkzaamheden en processen
  • Identificatie van de gevaren: identificatie van alle mogelijke zaken die fout kunnen gaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Fouten leiden tot klantverlies, klachten, extra kosten, performance verstoring etc.
  • Evaluatie van de gevaren:  Evaluatie van de reeds genomen beheersmaatregelen. beoordeling op effectiviteit  aan de hand van informatie uit aanwezige statistieken aangaande klachten, kosten, herhalingsopdrachten, prestatiegrafieken e.d.
  • Risico bepaling: kans maal effect met risicomatrixsystematiek volgens Fine & Kinney
  • Vaststelling aanvullende maatregelen