ISO 22000

 

Op het gebied van voedselveiligheid zijn er diverse normen beschikbaar die gehanteerd kunnen worden om een goed werkend voedselveiligheidssysteem te kunnen opstellen. De normen vertonen grote gelijkvormigheid (ze streven ook hetzelfde doel na) maar de inhoudelijke eisen en de structuur zijn anders. Sommige normen (zoals de ISO 22000) bestaan uit algemene managementsysteemeisen en andere normen zijn wat specifieke opgesteld in de vorm van een checklist.

De ISO 22000 is de internationaal erkende norm betreffende voedselveiligheidssystemen.

Ook bedrijven die al gecertificeerd zijn volgens de Nederlandse HACCP norm, FS 22000, IFS of BRC kunnen dit systeem omzetten danwel uitbreiden naar een systeem dat voldoet aan de ISO 22000.