HACCP

 

Op het gebied van voedselveiligheid zijn er diverse normen beschikbaar die gehanteerd kunnen worden om een goed werkend voedselveiligheidssysteem te kunnen opstellen. De normen vertonen grote gelijkvormigheid (ze streven ook hetzelfde doel na) maar de inhoudelijke eisen en de structuur zijn anders. Sommige normen (zoals de Nederlandse HACCP norm) bestaan uit algmene managementsysteem eisen en andere normen zijn wat specifieker opgesteld in de vorm van een checklist.

De HACCP norm is de nationaal erkende norm betreffende voedselveiligheidssystemen, die overigens ook in het buitenland bekend en geaccepteerd is. Afhankelijk van de activiteiten van de onderneming is één van de twee normen van toepassing:

  • Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem: optie A managementsysteemcertificatie (Nederlandse norm)
  • Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem: optie B proces/productcertificatie (Nederlandse norm)

 

 

 

 

 

  •  
  •