Duurzaam ondernemen

 

Wij zijn er in onze samenleving steeds meer van overtuigd dat groei alleen nog op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Hierbij moet aandacht voor natuur en mens in balans zijn met de ondernemingsactiviteiten. Ook wij, proberen deze principes in onze bedrijfsvoering toe te passen. O.a. met een gericht CO2 beleid.

Voor onze klanten zijn wij actief op het gebied van o.a.:

  • ISO 26000 (norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen)
  • CO2 prestatieladder (ProRail)
  • 'De MVO-Wijzer'
  • MVO prestatieladder
  • Duurzaam Inkoopcriteria van Senter Novem (Agentschap.nl)
  • specifieke schema's in het kader van FSC Chain of Custody

Op het gebied van duurzaamheid worden momenteel zeer veel nieuwe initiatieven ontplooid en schema's ontwikkeld. Staat het schema waar u mee van start wilt niet in ons overzicht, aarzelt u dan niet om ons te benaderen. De aanpak in de meeste schema's is gelijklluidend. Met alle plezier evalueren wij vrijblijvend of wij u van dienst kunnen zijn.