CO2 prestatieladder

 

Als onderdeel van het CO2-reductieprogramma wilde ProRail ook haar leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. In dit kader heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen voor ProRail, uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. De CO2 prestatieladder is echter algemeen aanvaard door de overheid en omgevormd tot de CO2 prestatieladder.

De CO2 -Prestatieladder heeft zes niveaus, opklimmend van 0 naar 5. Per niveau krijgt een bedrijf aan de hand van een vaste set eisen een plaats op de prestatieladder.

Elk bedrijf beoordeelt zijn eigen CO2-prestaties aan de hand van het certificatieschema en de auditchecklijsten. Vervolgens verifieert een certificerende instelling (CI) de opgaven op basis van de, door het bedrijf aangereikte, informatie zoals beleidsdocumenten, technische rapporten, management verslagen, notulen, jaarverslagen, communicatieprocedures en middelen.
De CI stelt het bereikte niveau vast en reikt het overeenkomstige CO2-bewust certificaat uit.