Beveiligingsplan gevaarlijke stoffen

 

In het kader van de wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen, worden gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel onderscheiden. Deze zogenaamde High Consequense Dangerous Goods (HCDG) zouden kunnen worden gebruikt bij terroristische aanslagen. Er dient voor deze groep gevaarlijke stoffen dan ook een beveiligingsplan te worden ontwikkeld, zodat opslag, handling en transport op beveiligde wijze geschiedt.

Wij kunnen u ondersteuning bieden om op praktische wijze invulling te geven aan een dergelijk noodplan. Wij stellen dergelijke plannen op voor chemische bedrijven en logistieke dienstverleners.