Behaviour Based Safety (BBS)

Behaviour Based Safety (BBS) 

Behaviour Based Safety, ofwel op gedragsverandering gebaseerde veiligheid, is een aanpak die binnen de advisering van SCT Adviesdiensten B.V. al jaren als uitgangspunt wordt gehanteerd. Wij zijn van mening dat bereikte resultaten van kortstondige duur zijn als ze niet goed ingebed worden in de bedrijfsvoering. Wij hebben de ervaring dat gedragsverandering vrijwel altijd noodzakelijk is.

Wij hanteren de BBS aanpak in al onze adviesprojecten. In specifieke gevallen echter voeren wij bij onze opdrachtgevers pure BBS projecten uit. Het gaat er hierbij dan gericht om, om (bijna) ongevallen te voorkomen, terug te dringen als ook de algehele VGM performance te verbeteren.

Projecten worden bijvoorbeeld uitgevoerd op het gebied van:

  • BBS scholing middenkader
  • BBS voor chauffeurs
  • BBS laden en lossen
  • BBS in warehouse omgeving
  • BBS in tankcleaning omgeving

Door middel van onze digitale leeromgeving in Scienta.org hebben we een unieke methode ontwikkeld om organisaties te helpen BBS in te voeren. Onze BBS aanpak bestaat uit aandacht voor theoretische kennis als ook praktische vaardigheden.

In scienta.org bieden wij BBS programma's aan in meerdere talen voor o.a. de tankreiniger, de depotmedewerker, de warehousemedewerker als ook voor leidinggevenden.

Onze inspectietool Easy to Inspect biedt diverse checklists om gedragsobservaties uit te voeren.