Balanced Score Card

 

De Balanced Score Card is een methode die ontwikkeld is door R. Kaplan en D. Norton. Het is een management-tool voor de toelichting en vertaling van visie en strategie, een communicatiemiddel voor strategische doelstellingen en metingen, als ook een hulpmiddel bij het bepalen strategische initiatieven.

De Balanced Score Card kent een viertal perspectieven: Financieel, Afnemer, Interne bedrijfsvoering en Leer & Groei. Vanuit de visie en strategie van de onderneming moeten doelen, meetsystemen, streefcijfers en intiatieven worden ontwikkeld die met elkaar samenhangen en worden doorvertaald naar alle relevante niveaus in de organisatie.

Niets nieuws, maar uitermate effectief als dit consequent wordt toegepast. En daar zit de crux. SCT Adviesdiensten B.V. kan u ondersteunen bij het voorbereiden en invoeren van een Balanced Score Card meetsysteem. Mocht u ons inschakelen om het gehele project te coordineren dan hanteren wij onderstaande fasering:

 • Visie en strategie ontwikkeling
 • Onderzoek: F, A, I, L
 • Strategische herevaluatie en consensus
 • DefinÏeren doelen, meetsysteem, streefcijfers en initiatieven
 • Leiderschap ontwikkelen MT
 • (Beloningssysteem ontwikkelen)
 • Educatie van de onderneming: voorlichting, training, brochures etc.
 • Afdelingsonderzoeken: F, A, I, L
 • Verbanden leggen hoofddoelen en afdelingsbijdrage
 • Afdelingsdoelen terugkoppelen aan MT
 • Ontwikkelen meetsystemen
 • Start met meten, monitoren, bijsturen