ISO 14001

ISO 14001 

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. De norm is toepasbaar in elk bedrijf. Wanneer certificatie plaatsvindt binnen Nederland dan moet rekening gehouden worden met de interpretatierichtlijn van de Stichting Certificatie Coordinatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is in werking getreden in 2015. Met de wijzigingen van de norm in 2015 beoogt men het milieumanagementsysteem meer 'in te bedden' in de bestaande bedrijfsvoering door rekening te houden met de context en stakeholders.

SCT Adviesdiensten B.V. biedt ondersteuning aan bij de invoering van een milieumanagementsysteem op basis van de ISO 14001 maar kan u ook ondersteunen bij het upgraden van uw bestaande systeem naar de nieuwe normeisen. Hierbij kunnen wij over het gehele systeem adviseren maar ook worden betrokken bij delen zoals de context evaluatie, stakeholdersevaluatie, milieu aspecten inventarisatie, het opstellen van het wettelijk register, de toets op naleving van de wetgeving of de interne milieu-audits.

Wij hebben speciaal voor MKB bedrijven een voorbeeld milieumanagementsysteem opgesteld dat het eenvoudig mogelijk maakt om tot milieucertificering te komen. Dit noemen wij ISO 14001-light, maar is een volwaardige aanpak die leidt tot ISO 14001:2015 certificatie.