5 S

 

Het 5S programma is afkomstig uit Japan en is gebaseerd op vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde "schoonmaak" beschrijven. Dit concept wordt gebruikt binnen Lean Manufacturing om zo de efficiency en de veiligheid te vergroten. Door het ordenen van uw werkplekken (kantoor en operationele afdelingen) ontstaat meer inzicht in de processen, kunnen dubbelingen worden voorkomen, zijn gereedschappen en hulpmiddelen direct voorhanden en wordt de veiligheid verhoogd. De methodiek leidt vrijwel altijd tot verbetering.

5 S is afgeleid van:

  • Seiri
  • Seiton
  • Seiso
  • Seiketsu
  • Shitsuke

In het Nederlands worden deze begrippen vaak vertaald naar:

  • Scheiden
  • Schikken
  • Schoonmaken
  • Standaardiseren
  • Systematiseren