Keurmerk ‘good and secure aircargo practices’

 

Om de eisen van het Cargo Convenant te borgen, heeft ACN het keurmerk "Good and Secure Air Cargo Practices" geintroduceerd. De Beoordelingsrichtlijn (BRL 13001) is opgesteld door het "College van Deskundigen" (CvD) waarin vertegenwoordigers van alle operationele sectoren van ACN (airlines, afhandelaars, expediteur en truckers) en andere betrokken partijen zitting hebben.

De BRL 13001 is begin 2007 geactualiseerd en is een hulpmiddel bij de uitvoering van de Luchtvaartwet en kan deel uitmaken van de ISO-certificering of TAPA certificering.

SCT Adviesdiensten kan u ondersteunen bij de invoering van het keurmerk "Good and Secure Air Cargo Practices" .

Specialisme

Beveiliging

Kwaliteit

Sectoren

Transport

Logistiek