Keurmerk - Transport en Logistiek

 

Transport en Logistiek Nederland heeft een keurmerknorm ontwikkeld die bedoeld is voor distributiebedrijven. De eisen voor dit keurmerk sluiten aan bij de ISO 9001 en het zelfevaluatiemodel Instituut Nederlandse Kwaliteit . Deze bedrijven moeten voldoen aan zowel ISO 9001 gerichte elementen (die op specifieke details inhoudelijk voorschrijvend zijn ingevuld) als ook aan de INK elementen (voor wat betreft een basis zelfevaluatie).