ISO 9001

 

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Oorspronkelijk in 1987 ontwikkeld in een drieluik (ISO 9001 tot en met 9003), maar na een wijziging in 1994 en in 2000 omgevormd tot een eenduidige internationale standaard ISO 9001. De norm is in 2008 verduidelijkt en in een herziene versie uitgegeven. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is in werking getreden in 2015. Met de wijzigingen in 2015 beoogt men het kwaliteitsmanagementsysteem meer 'in te bedden' in de bestaande bedrijfsvoering door rekening te houden met de context en stakeholders.

De norm is een instrument om kwaliteitsmanagementsystemen invulling te geven. De norm bestaat uit minimumvoorwaarden waaraan moet worden voldaan waarna een onafhankelijke toetsing kan plaatsvinden.

SCT Adviesdiensten B.V. ontwikkelde in 1990 het Standaard Kwaliteits Doe Boek en zette destijds al de toon in de Benelux. Sindsdien hebben wij onze aanpak continu geëvalueerd en verder verbeterd. Momenteel worden digitale versies bijgehouden en als voorbeeld aan onze klanten verstrekt. Met betrekking tot de invoering van de nieuwe normeisen hanteren wij o.a. het PESTAMI model om de context en de stakeholders wensen te evalueren.

Onze filosofie is echter dat managementsystemen geheel op maat voor de onderneming dienen te worden vervaardigd.

Onze advisering richt zich op:

  * Invoering ISO 9001 kwaliteitssystemen
  * Onderhoud van bestaande systemen
  * Uitvoering van nul onderzoeken
  * Uitvoering van interne audits
  * Uitvoering van audits bij leveranciers
  * Vervullen van de taak van interim kwaliteitsmanager