INK Model (TQM)

 

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft, gebaseerd op het EFQM model, een zelfevaluatie model gemaakt, waarmee bedrijven een positiebepaling kunnen uitvoeren. Deze postiebepaling leidt tot een indeling in een vijfftal ontwikkelingsniveau's, van waaruit de onderneming verbeterplannen kan ontwikkelen. De centrale gedacht is een gelijkmatige groei van de ene ontwikkelingsfase naar een volgende op alle aandachtsgebieden zonder dat er scheefgroei in de organisatie ontstaat.

Wij hebben de expertise om u met deze aanpak te ondersteunen.