‘De MVO-wijzer’ beoordelingen

 

SCT Adviesdiensten B.V. mag als partner van ‘De MVO-wijzer’ de MVO verklaring afgeven. Dat kan in het verlengde van een adviestraject, maar natuurlijk ook zonder dat van advisering sprake is.

De werkwijze is hierbij als volgt:

 • U neemt contact op met onze organisatie voor een aanvraag.
 • Wij stellen een overeenkomst op die door u moet worden ondertekend.
 • Na verkrijgen van de email adressen van de medewerkers die uitgenodigd worden om de MVO-zelfevaluatie in te vullen, dragen wij zorg voor het aanmaken van de zelfevaluatie.
 • Uw medewerkers ontvangen per e-mail uitnodiging tot het invullen van de zelfevaluatie. Er wordt, indien nodig, na 2 weken eenmaal een herinneringsmail verstuurd.
 • 4 weken na de 1e uitnodiging worden de resultaten door ons verwerkt en samengevat in een rapportage. Als beoordelaar mogen wij documenten opvragen die het bewijs leveren dat de scores worden onderbouwd.
 • Als er op alle aandachtsgebieden een score van minimaal 20 punten wordt behaald, dan wordt de MVO-verklaring door ons afgegeven.
 • Als er op 1, 2 of maximaal 3 aandachtsgebieden een score van minder dan 20 punten wordt behaald, dan dient de onderneming binnen één maand een verbeterplan op te stellen. Dit verbeterplan wordt aanvullend door ons beoordeeld. Als dit akkoord wordt bevonden, wordt alsnog een MVO verklaring afgegeven.
 • Als het verbeterplan als onvoldoende wordt beschouwd (hier voldoet niet aan de vastgelegde criteria van ‘De MVO-wijzer’ en het is per aandachtsgebied niet voldoende inhoudelijk, dan heeft de organisatie de kans om binnen 3 maanden een 2e (aangepast) verbeterplan te overleggen. Als dit plan wordt goedgekeurd ontvangt de organisatie alsnog een MVO verklaring.
 • Als dit plan ook wordt afgekeurd dan mag de organisatie pas na 6 maanden een nieuwe aanvraag voor een MVO verklaring indienen. Het proces moet dan geheel opnieuw worden doorgevoerd.

Als de score op meer dan 3 aandachtgebieden lager is dan 20 punten, dan wordt geen MVO verklaring afgegeven. De organisatie kan na 6 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

 

Tarieven 

Activiteit

Tarief* €

 Fase 1a

 • Aanmaken zelfevaluatie (max. 50 deelnemers);
 • Versturen uitnodigingen deelnemers;
 • Versturen 1 herhalings-uitnodiging;
 • Verwerking resultaten;
 • Opstellen rapportage ‘De MVO-wijzer’.

€ 1.750

 Fase 1a facultatief

 • Toelichten rapportage op locatie opdrachtgever

 € 550

 Fase 1b

 • Beoordelen 1e verbeterplan (i.v.t.) en aanpassen rapportage ‘De MVO-wijzer’.

 uurbasis

Fase 1c

 • Beoordelen 2e verbeterplan (i.v.t.) en aanpassen rapportage ‘De MVO-wijzer’.

 uurbasis

* Alle tarieven zijn excl. btw