tweede ontwerp ISO 45001 (vervanger OHSAS 18001)

tweede ontwerp ISO 45001 (vervanger OHSAS 18001) 

Een tweede ontwerp (DIS2) van de nieuwe ISO 45001, die de OHSAS 18001 over veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is gepubliceerd.

De eerste ontwerpversie ervan werd begin vorig jaarniet met voldoende meerderheid door de nationale ledenorganisaties goedgekeurd. Om een ontwerp (DIS) goed te keuren, moet twee derde van de ledenorganisaties voor stemmen én minder dan een kwart tegen. Slechts 28% stemde voor.

We zullen de ontwikkelingen volgen en inhoudelijk berichten als er de norm een meer definitieve vorm krijgt.