nieuwe VCA in ontwikkeling

nieuwe VCA in ontwikkeling 

De huidige versie van de VCA checklist is momenteel onder revisie. De eerste concepten zijn aan betrokkenen gepuliceerd ten behoeve van commentaar. Naar het zich laat aanzien zijn er weinig inhoudelijk wijzigingen / aanscherpingen / nieuwe eisen. Zodra er meer nieuws is laten wij dat weten.