Goede ervaringen met nieuwe ISO normen

Goede ervaringen met nieuwe ISO normen 

De eerste klanten die inmiddels een upgrade of hercertificering hebben ondergaan volgens de eisen van de ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 hebben deze met succes doorlopen. Hoewel het voor iedereen nog wennen is om met deze norm om te gaan, blijkt onze aanpak om de context en belanghebbenden in kaart te brengen, de risico's te definieren en de uitkomsten te integreren in ondernemingsplannen / jaarplannen succesvol.