Nieuws

Hieronder vindt u recente nieuwsberichten.

 

VCA 2017/06 geaccepteerd

VCA 2017/06 geaccepteerd 

bron SSVV

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.


VCA 2017/6.0 vervangt met de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Er geldt een overgangsregeling. Die houdt in...

Lees meer ...

Vanaf 15 maart 2018 alleen nog ISO 14001:2015 audits

Vanaf 15 maart 2018 alleen nog ISO 14001:2015 audits 

Op grond van een bericht van SCCM hebben wij besloten dit direct over te nemen en te publiceren. De kop doet erger vermoeden dan de te volgen handelswijze door de CI, maar voor de ISO 14001:2004 gecertificeerde klanten van ons, die nog niet zijn overgestapt naar de nieuwe norm, is het toch zaak de voorbereidingen nu goed in gang te zetten.

Tekst nieuwsbrief SCCM

"Vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits op basis van ISO 14001:2015

Het IAF (International Accreditation Forum) heeft besloten dat certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits mogen...

Lees meer ...

7 nieuwe checklists voor Tankreiniging

7 nieuwe checklists voor Tankreiniging 

De tankreinigingsbedrijven houden zich bezig met de inwendige reiniging van tank/bulk-opleggers & tank/bulk-containers. De industrie verwijdert de productrestanten van de voorgaande lading en maakt de tank geschikt voor vervoer van een volgend (vaak ander) product. Dat kunnen levensmiddelen zijn, diervoeders of chemicaliën. In zowel vaste als vloeibare vorm. Ook kan reiniging van gascontainers plaatshebben. Daarnaast bieden de tankreinigers vaak nevenactiviteiten aan zoals opslag van containers, reparatie van containers, opwarmen van deep sea tankcontainers zodat de...

Lees meer ...

DGSA checklist

DGSA checklist 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) controleert op de naleving van het transport van gevaarlijke stoffen. In het kader van de verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en de taken die deze veiligheidsadviseur volgens het ADR moet uitvoeren, heeft ILenT een controleprogramma opgesteld. Wilt u eenvoudig controleren of uw veiligheidsadviseur zijn/haar wettelijke taak goed vervult, dan kan dat nu eenvoudig met onze nieuwe Easy to Inspect checklist.

Lees meer ...

Subcontractor audit HACCP checklist

Subcontractor audit HACCP checklist 

Transportbedrijven die levensmiddelen transporteren worden, als zij opdrachten uitbesteden, geacht toezicht te houden op onderaannemers. Niet vreemd als je bedenkt dat je de uitvoering van je primaire proces uitbesteedt. Veel bedrijven doen dit af door een standaard en nietszeggend vragenlijstje rond te sturen of een algemene ‘schoon-droog-geurvrij instructie’ in de orderbevestiging op te nemen betreffende de laadruimte waar de goederen in worden geladen. Maar er wordt feitelijk verwacht dat een vervoerder bij haar onderaannemers onderzoekt of daadwerkelijk aan de...

Lees meer ...

Subcontractor audit SQAS checklist

Subcontractor audit SQAS checklist 

Transportbedrijven die deelnemen aan het Safety and Quality Assessment Scheme (SQAS) worden geacht toezicht te houden op onderaannemers. Niet vreemd als je bedenkt dat je de uitvoering van je primaire proces uitbesteedt. De SQAS vraagt hierbij ofwel een beoordeling van het SQAS-assessment bij de onderaannemer ofwel een eigen auditsystematiek. Als u kiest voor een eigen auditsystematiek, kunt u nu de nieuwe checklist gebruiken die door Easy to Inspect werd ontwikkeld: ‘subcontractor audit SQAS”. De SQAS-elementen van hoofdstuk 4 zijn hierin betrokken. Schrijf u nu in...

Lees meer ...

tweede ontwerp ISO 45001 (vervanger OHSAS 18001)

tweede ontwerp ISO 45001 (vervanger OHSAS 18001) 

Een tweede ontwerp (DIS2) van de nieuwe ISO 45001, die de OHSAS 18001 over veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is gepubliceerd.

De eerste ontwerpversie ervan werd begin vorig jaarniet met voldoende meerderheid door de nationale ledenorganisaties goedgekeurd. Om een ontwerp (DIS) goed te keuren, moet twee derde van de ledenorganisaties voor stemmen én minder dan een kwart tegen. Slechts 28% stemde voor.

We zullen de ontwikkelingen volgen en inhoudelijk berichten als er de norm een meer definitieve vorm krijgt.

Lees meer ...

Nieuwe en verbeterde functies

Nieuwe en verbeterde functies 

We zijn druk doende geweest om ons Easy to Inspect platform verder te verbeteren. We zijn blij u op de hoogte te kunnen brengen van de volgende verbeteringen:

Nieuwe en verbeterde functies
• Export van inspectieresultaten. Onze vernieuwde export voegt alle inspectieresultaten samen in één tabblad. Hiermee kunt u uw eigen analyse samenstellen of de data zo bewerken, dat u uw eigen rapportageformat samenstelt.
• Export van afwijkingsberichten. De vernieuwde export bevat meer gegevens die betrekking hebben op de afwijking. Hiermee krijgt u meer inzicht en kunt u de...

Lees meer ...

Wijziging TAPA FSR/TSR 2017

Wijziging TAPA FSR/TSR 2017 

TAPA, the Transport Asset Protection Association heeft haar eisenpakket voor zowel TSR als FSR gewijzigd. De wijzigingen moeten vanaf 01 juli 2017 ingevoerd zijn.

De wijzigingen t.o.v. de 2014 versie zijn vooral bedoeld om de complexe eisen in de 2014 versie te verduidelijken, dubbele eisen en overbodige eisen te verwijderen.

De belangrijkste wijziging in TAPA FSR is dat de externe auditor de uitzonderingsvoerzoeken moet beoordelen inzake tegenstrijdigheden met lokale wetgeving. Ook is er een wijziging inzake uitzonderingsverzoeken betreffende de aanwezigheid...

Lees meer ...

Easy to Inspect website en dashboard vernieuwd

Easy to Inspect website en dashboard vernieuwd 

Ervaar onze nieuwe Easy to Inspect ‘look & feel’

We hebben onze website vernieuwd en een nieuwe interface gemaakt. Hiermee kunt u de effectiviteit van uw inspectie activiteiten nog verder vergroten.

Als u inlogt wordt u verrast. Het dashboard is in veel opzichten gewijzigd om uw inspectieproces te vergemakkelijken. U krijgt nu een snel inzicht in uitgevoerde inspecties in de afgelopen periode:

 • Grafische overzicht van de inspecties in de laatste 12 maanden
 • Grafisch overzicht van afwijkingen
 • U kunt uw favoriete inspectielijsten vanuit het dashboard...

Lees meer ...

nieuwe VCA in ontwikkeling

nieuwe VCA in ontwikkeling 

De huidige versie van de VCA checklist is momenteel onder revisie. De eerste concepten zijn aan betrokkenen gepuliceerd ten behoeve van commentaar. Naar het zich laat aanzien zijn er weinig inhoudelijk wijzigingen / aanscherpingen / nieuwe eisen. Zodra er meer nieuws is laten wij dat weten.

Lees meer ...

Goede ervaringen met nieuwe ISO normen

Goede ervaringen met nieuwe ISO normen 

De eerste klanten die inmiddels een upgrade of hercertificering hebben ondergaan volgens de eisen van de ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 hebben deze met succes doorlopen. Hoewel het voor iedereen nog wennen is om met deze norm om te gaan, blijkt onze aanpak om de context en belanghebbenden in kaart te brengen, de risico's te definieren en de uitkomsten te integreren in ondernemingsplannen / jaarplannen succesvol.

Lees meer ...

Easy to Inspect support pagina uitgebreid

Easy to Inspect support pagina uitgebreid 

Hoewel wij u graag persoonlijk van dienst zijn hebben wij op verzoek onze support pagina van Easy to Inspect verder uitgebreid.

U vindt hier nu Frequently Asked Questionseen voorbeeld project, help guides en cases. waar relevant aangevuld met korte instructie video's.

 

Lees meer ...

Fatigue e-learning

Fatigue e-learning 

Scienta, het e-learning centrum van SCT Adviesdiensten B.V. biedt, als aanvulling op bestaande BBS chauffeurstrainingen, nu een e-learning voor chauffeurs en planners. In de training wordt ingegaan op de verschijnselen van vermoeidheid, de aanpak om vermoeidheid te voorkomen als ook een veilige handelswijze als vermoeidheid optreedt.

Lees meer ...

Nieuwe upgrade Easy to Inspect gelanceerd

Nieuwe upgrade Easy to Inspect gelanceerd 

Op 29 januari 2016 heeft Easy to Inspect een upgrade van haar platform gelanceerd. Onderstaand geven wij een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

 

Website verbeteringen

 • We hebben de website verbeterd voor het gebruik op mobiele apparaten (smartphone en tablet). Als u beschikt over een internetverbinding kan onze dynamische website met elke browser gebruikt worden. Hierdoor is Easy to Inspect nu ook te gebruiken op smartphones of tablets die geen gebruik maken van Android of iOS. Een toestel dat draait onder Windows Mobile, Blackberry of Linux kan...

Lees meer ...

Gratis HACCP voorbeeld voor tank reinigingsstations

Gratis HACCP voorbeeld voor tank reinigingsstations 

Tank Cleaning Stations die actief zijn in reiniging van tanks die voedingsmiddelen hebben vervoerd, moeten voldoen aan HACCP principes.

Een basisvereiste hierbij is dat met de voedselveiligheidsrisico's heeft beoordeeld en heeft vastgelegd in een HACCP plan (Hazard Analysis and Critical Control Point). De risicobeoordeling kan gebruikt worden bij inspecties van overheidstoezichthouders, klanten en tijdens externe audits zoals het EFTCO Food assessment of ISO 22000 audits.

Scienta biedt een gratis voorbeeld aan (Excel file) van een HACCP risico beoordeling voor...

Lees meer ...

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 

Wij hebben deze week onze nieuwe nieuwsbrief uitgegeven waarin wij inhoudelijk aandacht besteden aan de normwijzigingen van de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Mocht u deze nieuwsbrief niet hebben ontvangen maar deze wel willen onvangen dan kunnen wij deze digitaal nasturen. U hoeft slechts een mailtje te sturen.

Lees meer ...

Easy to Inspect shirtsponsor Heren B1 SV Vrone

Easy to Inspect shirtsponsor Heren B1 SV Vrone 

SCT Adviesdiensten B.V. is voor het seizoen 2015-2016 shirtsponsor van het Heren B1 handbalteam van SV Vrone. De shirts worden bedrukt met 'Easytoinspect', de inspectietool die door ons is ontwikkeld.

De sponsoring past binnen ons MVO beleid waarbij wij vooral sportieve en gezonheidsinitiatieven willen ondersteunen en bestrijkt een periode van 3 jaar.

 

Lees meer ...

Scienta lanceert franstalige BBS Food Safety voor tankreinigers

Scienta lanceert franstalige BBS Food Safety voor tankreinigers 

Scienta heeft per 01 juli 2015 haar behaviour based food safety (BBFS) programma voor tankreinigingsmedewerkers nu ook in het Frans uitgebracht. Deze unieke e-learning training voldoet aan de uitgangspunten van behaviour based safety maar legt hierbij specifiek de nadruk op voedselveiligheid in het tankreinigingsbedrijf. De training sluit daarmee aan op de EFTCO voedingsmiddelen checklist die in aanvulling op het SQAS Cleaning Station programma in 2014 is gelanceerd.

Het programma bestaat uit een theoretische training die de deelnemer zelfstandig dient te volgen....

Lees meer ...

Nieuwe verbeteringen Easy to Inspect

Nieuwe verbeteringen Easy to Inspect 

Wij hebben belangrijke verbeteringen in en uitbreidingen in de functionaliteit van Easy to Inspect doorgevoerd.

Belangrijke veranderingen zijn o.a.:

 • Verbeteren van de lay out van het Dashboard zodat de gebruiker zijn/haar weg sneller vindt
 • Verbeteren van de 'creëer een eigen vragenlijst' wizard
 • Uitbreiden van de exporteerfuncties (Excel)
 • Verbeteren van de rapportage- en analysefuncties door het inbouwen van filters
 • Uitbreiden van de analyse functie met 2 nieuwe analyses (voortgangsanalyse en vergelijkende inspecteursanalyse)

Daarnaast...

Lees meer ...

Easy to Inspect sponsort Huizer Hockey Club

Easy to Inspect sponsort Huizer Hockey Club 

De Huizer Hockey Club behoort tot de top 25 van Nederlandse hockeyclubs. Maar tegelijkertijd gaan bij de HHC gezelligheid en prestatie hand in hand. De Huizer Hockey Club wil het met succes ingezette traject om de jeugd steeds beter te maken en nog meer plezier in hockey te laten hebben graag voortzetten. Daarom hierbij ook van ons een oproep aan andere ondernemers om de Huizer Hockey Club (of een andere sportvereniging) met een sponsorbedrag te ondersteunen.

Sponsorinkomsten zijn nodig om de uitgaven voor trainers te kunnen bekostigen. 

De medewerkers van SCT...

Lees meer ...

Checklist voor SQAS chauffeursinterview in Easy to Inspect

Checklist voor SQAS chauffeursinterview in Easy to Inspect 

Met de komende wijziging van de SQAS per 01 april 2015 wordt meer nadruk gelegd op de verificatie van de invoering van het managementsysteem bij chauffeurs. U kunt u voorbereiden door gebruik te maken van de checklist die nu standaard beschikbaar is in Easy to Inspect.

Lees meer ...

MVO & Easy to Inspect

MVO & Easy to Inspect 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om lokale initiatieven te ondersteunen. Daarom treden wij sinds 2014 op als shirtsponsor van het B1 jeugd team van handbalvereniging S.V. Vrone. Het team speelt inmiddels op landelijk niveau in het shirt van Easy to Inspect.

Wij wensen het team veel sportief plezier toe!

Lees meer ...

Update functionaliteiten Easy to Inspect

Update functionaliteiten Easy to Inspect 

Met trots delen wij de laatste wijzigingen inzake Easy to Inspect met u !

Vanaf maandag 13 oktober hebben wij heel veel nieuwe functionaliteiten toegeovoegd aan ons Easy to Inspect plafform. De nieuwe functies maken Easy to Inspect een nog betere inspectietool in uw dagelijke controle-, audit- en inspectiepraktijk. 

Maar nog veel belangrijker, Easy to Inspect heeft een nu meer intelligente functies om u in staat te stellen waardevolle management informatie te verkrijgen met slechts een 'druk op de knop'.

 

Wat is nieuw?

Gebruikersrechten

 • Administrator...

Lees meer ...

Wijzigingen ISO 9001:2015

 

De wijzigingen in de ISO 9001 worden waarschijnlijk definitief gepubliceerd in het derde kwartaal van 2015. Voor zover de informatie nu strekt zullen de wijzigingen zich richten op het wijzigen van de indeling van de norm naar een zogenaamde high level structuur die ook voor de ISO 14001 en de OHSAS 18001 zal gaan gelden. Inhoudelijk zal aandacht moeten worden besteed aan met name de volgende wijziging: Risico beoordeling in de processen; waar wordt de kwaliteit of de klantentevredenheid mogelijk benadeeld/beinvloed?

Invoeringstermijnen
Volgens de op dit moment...

Lees meer ...

Wijzigingen ISO 14001:2015

 

Wij berichtten al eerder over de komende wijzigingen in de ISO 14001. In juli 2014 is ‘Draft International Standard’(DIS) versie van de ISO 14001 gepubliceerd ter beoordeling van de deelnemende landen. Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 zal dit leiden tot een ‘Final Draft International Standard’(FDIS). De definitieve versie van de norm zal naar verwachting begin juli 2015 beschikbaar zijn.

De wijzigingen samengevat (bron: ISO)

Strategisch Milieu Management. De organisatie moet de context waarbinnen zij actief is in beeld brengen en de interne- en...

Lees meer ...

Triple A status

Triple A status 

SCT Adviesdiensten B.V. heeft  van Graydon een Triple A status gekregen. Wij zijn er trots op dat onze continue aandacht voor het leveren van een kwalitatief goede dienst, zich vertaalt in continuiteit en een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Wij behoren daarmee tot de top 4 van de Nederlandse bedrijven met een Triple A status.

Lees meer ...

Behaviour Based Food Safety voor tankreinigers

Behaviour Based Food Safety voor tankreinigers 

Scienta, het e-learning istituur van SCT Adviesdiensten B.V.,  heeft per 24 juli 2014 haar behaviour based food safety (BBFS) programma voor tankreinigingsmedewerkers gelanceerd. Deze unieke e-learning training voldoet aan de uitgangspunten van behaviour based safety maar legt hierbij specifiek de nadruk op voedselveiligheid in het tankreinigingsbedrijf. De training sluit daarmee aan op de EFTCO voedingsmiddelen checklist die in aanvulling op het SQAS Cleaning Station programma in 2014 is gelanceerd.

Het programma bestaat uit een theoretische training die de...

Lees meer ...

Workshop SQAS in verband met wijzigingen

Workshop SQAS in verband met wijzigingen 

In verband met de SQAS wijzigingen per juli 2014, organiseert SCT Adviesdiensten B.V. workshops.

De wijzigingen in de SQAS eisen zijn for en hebben betrekking op o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het toevoegen van eisen betreffende Corporate Social Responsibility (MVO);
 • Het aanscherpen van de guidances waardoor strikter getoetst moet worden tegen de Cefic richtlijnen (zoals de nieuwe BBS richtlijn);

Daarnaast zijn er in de verschillende modules wijzigingen opgenomen. Het betreft hier o.a.

 • Toegevoegde nieuwe vragen inzake de cleaning module;
 • ...

Lees meer ...

Nieuwe versie SQAS op komst

Nieuwe versie SQAS op komst 

Cefic zal in july 2014 de nieuwe versie van de SQAS publiceren. De wijzigingen zijn fors en omvatten de SQAS Core, Transport, Cleaning, Rail en Warehouse. SQAS Di zal later volgen.

Naast nieuwe vragen en aangescherpte richtlijnen vormt vooral de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-principes een belangrijke wijziging die veel impact heeft. SCT Adviesdiensten is al op de hoogte van de inhoud van de wijzigingen en bereidt momenteel workshops voor die vanaf september 2014 zullen worden gegeven. Wij benaderen SQAS bedrijven maar als u interesse heeft...

Lees meer ...

Functiegerichte training gevaarlijke stoffen

Functiegerichte training gevaarlijke stoffen 

Scienta, het e-learning instituut van SCT Adviesdiensten B.V. heeft een ADR/IMDG training ontwikkeld voor planners en expediteurs. De training is ook geschikt voor andere kantoormedewerkers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Met deze training wordt voldaan aan de opleidingsverplichtingen die het ADR en IMDG stellen aan functie gerichte opleidingen.

In deze e-learning training leert u welke eisen er van toepassing zijn volgens het ADR/IMDG en waar u rekening mee dient te houden in uw werk. U doorloopt in deze training de diverse...

Lees meer ...

Easytoinspect vernieuwd

Easytoinspect vernieuwd 

Per 01 januari 2014 heeft SCT Adviesdiensten B.V. haar inspectietool "Easytoinspect" geheel vernieuwd

Wat is er nieuw in de werking van Easytoinspect?

 • De gebruiker kan nu niet alleen voorgedefinieerde vragenlijsten gebruken maar ook eigen 'maat' checklisten via de website ontwikkelen
 • Er kunnen aan vragenlijsten eigen oorzaakcodes worden toegevoegd
 • Er kunnen filters aan eigen vragenlijsten worden toegevoegd zodat bij het invullen van de checklisten bestandsvervuiling wordt voorkomen en diepgaande analyses kunnen worden gemaakt
 • Voor bedrijven die...

Lees meer ...

Easytoinspect upgrade

Easytoinspect upgrade 

SCT Adviesdiensten B.V. heeft haar App 'easytoinspect' op grond van 6 maanden gebruikservaringen en terugkoppelingen geupgrade. 

De wijzigingen in de App betreffen o.a.

 • Verbetering van de interface
 • Toevoeging uitleg werking van de App
 • Toevoeging koppeling naar website t.b.v. afwijkingenmanagement
 • Toevoeging koppeling naar website t.b.v. analyses
 • Lay out verbeteringen

Momenteel werken wij aan een productverbetering waardoor Premiumgebruikers ook eigen checklists kunnen vervaardigen. Deze ontwikkeling verwachten wij eind december 2013 te...

Lees meer ...

EFTCO Food Assessment System gepubliceerd

EFTCO Food Assessment System gepubliceerd 

EFTCO heeft het  Food Assessment System dat geldt voor tankreinigingsbedrijven gelanceerd. De food-eisen gelden voor tankreinigingsbedrijven die reinigingen uitvoeren van tanks waarin levensmiddelen worden vervoerd.  Deelname aan het systeem is niet verplicht, maar gezien de eisen van de levensmiddelenbedrijven is het verstandig om  de reinigingspraktijken te laten beoordelen door een geaccrediteerde assessor. De toetsing vindt plaats op gelijke wijze als het SQAS systeem, met dien verstande dat de uitkomsten worden gerapporteerd aan EFTCO en worden opgenomen in de...

Lees meer ...

BBS training Tankreinigers herzien

BBS training Tankreinigers herzien 

Scienta, het e-learning instituut van SCT Adviesdiensten B.V., lanceert op 11 juli 2013 haar hernieuwde Nederlandstalige behaviour based safety training voor tankreinigingsmedewerkers. De herziening van het succesvolle BBS programma omvat een actualisatie van de lesstof en beeldmateriaal, verhoogde interactiviteit met de cursist alsmede een uitbreiding van de oefen- en examenvragenbank.


Het succesvolle BBS programma dat richt zich op het bewust maken van reinigingsmedewerkers van de risico’s tijdens de operationele activiteiten. Het programma richt zich op de...

Lees meer ...

Easytoinspect uitgebreid met afwijkingenmodule

Easytoinspect uitgebreid met afwijkingenmodule 

Per 01 juli 2013 heeft SCT Adviesdiensten B.V. haar Easytoinspect tool uitgebreid met een module om de afwijkingen, die tijdens de uitgevoerde inspecties en controles zijn aangetroffen, eenvoudig af te kunnen handelen. Afwijkingen kunnen in de internetomgeving per gebruiker worden toegewezen aan personen die de afwijking moeten afhandelen. Deze personene kunnen vervolgens eenvoudig via een hyperlink in de email die zij ontvangen in het afwijkingeveld komen en daarin aangeven of en hoe de afwijking is afgehandeld. Tevens biedt Easytoinspect nu niet alleen de...

Lees meer ...

Easytoinspect gelanceerd

Easytoinspect gelanceerd 

SCT Adviesdiensten B.V. ontwikkelt en lanceert Easytoinspect  – de tool om te inspecteren, rapporteren en analyseren.

Easytoinspect biedt de mogelijkheid om eenvoudig inspecties uit te voeren. Het maakt inspecties eenvoudig!

Met Easytoinspect voor iOS en Android kan een interne (bedrijfs) controle, inspectie en audit worden uitgevoerd op een smartphone en tablet of website en kunnen de resultaten worden verstuurd naar de Easytoinspect web-based checklist manager.

Easytoinspect is een web-based "Controleer, Rapporteer, Analyseer" tool. Easytoinspect levert de...

Lees meer ...

Nieuwe GDP richtsnoer gepubliceerd

Nieuwe GDP richtsnoer gepubliceerd 

Op 07 maart 2013 is de wijziging van de richtsnoer goede distributiepraktijken (GPD) gepubliceerd.

Nu is veel duidelijker gesteld dat deze richtsnoer primair gelden voor fabrikanten die zelf de distributie ter hand nemen en voor groothandelsbedrijven. Deze partijen zijn verantwoordelijk. Ook logistieke dienstverleners moeten aan de eisen voldoen, maar dan veeleer vanuit contractuele bepalingen tussen de logistieke dienstverlener en de fabrikant of groothandelaar. In de contractuele eisen moeten dan overigens de bepalingen van de GDP richtsnoeren worden opgenomen.

...

Lees meer ...

GDP eisen aangescherpt

GDP eisen aangescherpt 

RICHTLIJN 2011/62/EU tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden treedt per 02 januari 2013 in werking.


De gewijzigde eisen hebben o.a. tot gevolg dat ook bemiddelaars die betrokken zijn bij de verkoop of aankoop van geneesmiddelen, zonder die producten zelf te verkopen of aan te kopen en zonder de genees­middelen in eigendom te bezitten en er fysiek mee om tegaan, zich moeten aanmelden...

Lees meer ...

HACCP criteria 4A/4B gewijzigd in versie 5

HACCP criteria 4A/4B gewijzigd in versie 5 

Gewijzigde  “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”
De wijziging is ingegeven door het verstrijken van de revisietermijn en heeft geleid tot versie 5 (2012).
 

Belangrijke wijzigingen
Versie 5 bevat ten opzichte van versie 4 een aantal belangrijke wijzigingen:

 • De gevarenidentificatie & gevarenrisicoanalyse volgens de nieuwste inzichten meer in lijn gebracht met de eisen vanuit de Codex Alimentarius: de in bijlage 3 opgenomen beslisboom moet worden betrokken. Tevens moet in de gevarenanalyse worden betrokken: handelsartikelen en ...

Lees meer ...

De MVO-Wijzer in Kwaliteit in Bedrijf

De MVO-Wijzer in Kwaliteit in Bedrijf 

Duurzaam-Adviseren.nl organiseert bijeenkomsten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het gaat hier om een uitleg wat MVO is en specifiek wat De MVO-Wijzer voor uw or-ganisatie kan betekenen.
De MVO-Wijzer is een gefaseerd model gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. De eerste fase omvat een MVO-Zelfevaluatie, waarbij medewerkers en leidinggevenden zelf-standig, via een internetapplicatie, stellingen beantwoorden. Zij geven hierbij een oordeel over de ontwikkeling van MVO binnen hun organisatie.
De stellingen zijn gebaseerd op de negen MVO-thema’s:...

Lees meer ...

BBS training voor containerdepots en containerwerkplaatsen

BBS training voor containerdepots en containerwerkplaatsen 

Scienta, het e-learning instituut van SCT Adviesdiensten B.V., lanceert op 5 maart 2012 haar nieuwe behaviour based safety training voor containerdepots en werkplaatsen. Deze BBS training is een uitbreiding van het al bestaande trainingspakket van BBS trainingen voor tankreinigingsbedrijven en warehousebedrijven. De training, die wordt aangeboden in een e-learning vorm, bestaat uit een theoretisch lesprogramma met een modulaire opbouw en oefenmogelijkheden en wordt afgesloten met een theorie examen.

Het opleidingsprogramma is zodanig vormgegeven dat de...

Lees meer ...

CTC promoot BBS training voor tankreinigers bij haar leden

CTC promoot BBS training voor tankreinigers bij haar leden 

De Belgische tank cleaning federatie heeft besloten Scienta's Behaviour Based Safety training onder haar leden te stimuleren. CTC is van mening dat Scienta's aanpak helpt in het vergroten van veiligheidsbewustwording en veilig gedrag in de tank cleaning industrie in Belgie. De leden die aan het opleidingsprogramma deelnemen ontvangen van CTC een financiele tegemoetkoming in de trainingskosten.

Lees meer ...

TAPA TSR 2012 van kracht

TAPA TSR 2012 van kracht 

Per 01 januari is de TAPA TSR 2012 van kracht. Deze norm vervangt de TSR 2008 versie. Bestaande TAPA certificaten op basis van de TAPA TSR 2008 blijven van kracht tot 01 januari 2014.

De 3 belangrijkste wijzigingen in de 2012 zijn:

 • certificatie van het beveiligingsbeleid, procedures en trucking activiteiten
 • mogelijkheid om TAPA TSR Service Partner te worden voor kleinere truckers
 • complete revisie en upgrade van de proceudres en truck beveiligings maatregelen t.o.v. de TSR 2008.

 

Lees meer ...

SCT Adviesdienten B.V. wordt partner van ‘De MVO-Wijzer’

SCT Adviesdienten B.V. wordt partner van ‘De MVO-Wijzer’ 

Dat MVO een populair thema is blijkt wel uit de ontwikkeling van certificatie schema's. Na het publiceren van de MVO prestatieladder in juni 2010 is nu ook per oktober 2010 'De MVO-Wijzer' gepubliceerd. Dit model is geschikt voor kleinere ondernemers. Nadat uit een zelfevaluatie blijkt dat een bedrijf voldoet aan de minimale score kan een MVO verklaring worden verkregen. Binnen twee jaar vindt toetsing door een certificatie instelling plaats en moet een bedrijf gecertificeerd worden volgens de MVO-wijzer methodiek.

SCT Adviesdiensten B.V. is partner geworden van...

Lees meer ...

BBS warehouse medewerker

BBS warehouse medewerker 

Om invulling te geven aan Behaviour Based Safety in het warehouse, lanceert SCT Adviesdiensten B.V. per 01 mei a.s. een BBS training aan via haar e-learning organisatie Scienta. Dit BBS programma bestaat uit een theoretische training die via internet gevolgd (en tussentijds onderbroken) kan worden. De training wordt afgesloten met zowel een theorie-examen en met een praktijk observatiedeel in het eigen bedrijf door de leidinggevende. Na afronding van de training worden de resultaten van de praktijkopleiding toegevoegd in het systeem waarna een certificaat wordt...

Lees meer ...

Totale SQAS Revise van kracht

Totale SQAS Revise van kracht 

Per 01 april 2011 is de SQAS gewijzigd. De systematiek is onveranderd ten aanzien van de generieke werking, maar inhoudelijk is een groot aantal wijzigingen aangebracht. Tot 01 juli 2011 kan men volgens het oude systeem assessments laten afnemen. Daarna geldt dat dit volgens de nieuwe versie moet plaatshebben.

De volgende zaken zijn o.a. gewijzigd:

 • Voorafgaand aan het assessment moet een Pre Assessment Document worden ingevuld
 • De prenotificatie termijn is verlengd
 • De score mogelijkheden per vraag is beperkt tot 1; nu worden SHEQ&Sec. onderwerpen dus...

Lees meer ...

Forse revisie SQAS op komst

Forse revisie SQAS op komst 

Per 01 april 2011 zal het SQAS systeem fors worden veranderd.

Alle modules van de SQAS zullen inhoudelijk worden gewijzigd. NIet alleen inhoudelijke wijzigingen maar ook systeemwijzigingen zullen worden ingevoerd. Zo zal de noodzakelijke tijdsbesteding per audit meer afhankelijk worden van de aard en omvang van de activiteiten.  Zoals het er nu naar uitziet zal nog maar één score per vraag gegeven kunnen worden. Daarnaast wordt er waarschijnlijk een systeem ingevoerd waarbij de rapportage tussentijds kan worden aangepast, na herbeoordeling van eerder gescoorde...

Lees meer ...

IMPCAS/CDI Tank Container Audit Questionnaire revisie 3 gelanceerd

 

IMPCAS heeft in samenwerking met de Internationale Tank Container Organisatie (ITCO) de 3e revisie van de Tank Container Audit  Questionnaire gelanceerd op vrijdag 20 december 2010.

De belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht omvatten grotendeels nieuwe vragen in hoofdstuk 6.2, zodat duidelijkheid wordt verkregen over de mate waarin tank container operators voldoen aan de CSC inspectie van de containers.

Bovendien kunnen rederijen die actief zijn in het IMPCAS schema nu een 'compliance dashboard' van de tank container operator raadplegen op www.impcas.org....

Lees meer ...

Bevordering veilig gedrag nu tijdelijk gesubsidieerd voor MKB

 

Om het veilig gedrag bij MKB bedrijven te stimuleren is er een tijdelijke subsidiemaatregel ingevoerd. De subsidie omvat niet het uitvoeren van een RI&E of de aanschaf in middelen. De subsidie is geheel gericht op het advies en de ondersteunning bij de uitvoering hiervan om veilig gedrag te bevorderen. De volgende acceptatiecriteria gelden:

 • De kosten van de adviseur hebben betrekking op het stellen van een diagnose, het opstellen van een advies of het uitvoeren van een ondersteuningstraject.
 • De subsidie bedraagt 75% van de kosten van een adviseur met een...

Lees meer ...

Nieuwe versie VCA 5.1 van kracht

Nieuwe versie VCA 5.1 van kracht 

Zoals u wellicht al bekend is, is de VGM Checklist voor Aannemers (VCA) in april 2010 gewijzigd in de versie VCA 2008/5.1. Voor de invoering van deze versie geldt de volgende overgangstermijn: Alle lopende VCA certificeringen volgens de 2004/04 versie moeten voor 01 oktober 2011 overgestapt zijn op de nieuwe versie. Alle nieuwe certificeringen vinden plaats tegen deze nieuwe versie. Voor bedrijven die tegen de versie VCA 2008/05 zijn gecertificeerd geldt dat deze bij de eerstvolgende tussentijdse audit door de certificerende instelling worden omgezet naar de VCA...

Lees meer ...

Vergunningsplicht op komst op- en overslag > 10 ton gevaarlijke stoffen

 

Bedrijven voor transport en logistiek met een op- of overslagcapaciteit van meer dan 10 ton goederen met ADR-classificatie, worden onder de Wabo vergunningplichtig voor het aspect milieu. Sinds tien jaar bestaat voor dit type bedrijven geen milieuvergunningplicht meer. Van oktober 2000 tot 2008 vielen deze bedrijven onder de AMvB Opslag- en transportbedrijven. Onder dit Besluit mochten bedrijven zonder milieuvergunning drie ADR-overslaglocaties in het bedrijf hebben van elk maximaal 10 ton. Sinds 2008 is het Besluit Opslag- en transportbedrijven vervangen door het...

Lees meer ...

ISO 14001 ‘light’

ISO 14001 ‘light’ 

Speciaal voor bedrijven die een geringe milieu impact hebben, zoals zakelijke dienstverleners, heeft SCT Adviesdiensten B.V. een ISO 14001 ‘light’ milieumanagementsysteem ontwikkeld. Dit systeem voldoet geheel aan de ISO 14001 en is certificeerbaar, maar is zodanig opgezet dat het voor de bedrijven uiterst gemakkelijk is om in te voeren.
Het systeem bestaat uit een voorbeeld ISO 14001 handboek en een bijbehorend milieulogboek waarin alle milieuregistraties bij kunnen worden gehouden. Met deze aanpak kunnen ook kleinere bedrijven ISO 14001 gecertificeerd raken...

Lees meer ...

Den Hartogh sluit contract af voor BBS training voor al haar Europese Tankreinigings stations

Den Hartogh sluit contract af voor BBS training voor al haar Europese Tankreinigings stations 

Den Hartogh Liquid Logistics en Scienta - het digitale trainingsinstituut van SCT Adviesdiensten B.V. - hebben een overeenkomst afgesloten voor het trainen van alle tankreinigingsmedewerkers. In samenwerking zal Scienta met Den Hartogh komen tot de ontwikkeling van een Spaanse versie van de BBS training voor tankreinigers. De training is al beschikbaar in het Nedelands, Engels, Duits en Frans. Voor meer trainingsinformatie verwijzen wij u naar www.scienta.org.

Lees meer ...

BBS training voor Tankreiniging geactualiseerd

BBS training voor Tankreiniging geactualiseerd 

De digitale leeromgeving van SCT Adviesdiensten B.V., die wordt gepubliceerd onder de handelsnaam “Scienta”, is op grond van de ervaringen in het eerste jaar in augustus 2010 geactualiseerd. Hiermee sluit deze training nog beter aan bij de behoefte van de tankreinigingsbranche en helpt zodoende de veiligheid in de brance te verhogen.

Lees meer ...

MVO prestatieladder

MVO prestatieladder 

In juni 2010 is de MVO prestatieladder officieel gepubliceerd.

Om invulling te geven aan de behoefte aan te tonen dat MVO daad-werkelijk is ingevoerd, is de MVO prestatieladder ontwikkeld. Deze prestatieladder is gebaseerd op het concept People, Planet, Profit.  In deze norm kan op 5 niveaus gepresteerd worden.

Per niveau is duidelijk aangegeven wat de eisen zijn. Het systeem is certificeerbaar. Niveau 1 en 2 leiden tot een certificaat voor 1 jaar, niveau 3, 4 en 5 tot een certificaat dat 3 jaar geldig is. Hierbij moet een bedrijf dat in niveau 1 of 2 zit, het...

Lees meer ...

SCT lanceert digitale trainingsomgeving

SCT lanceert digitale trainingsomgeving 

NL - Per 01 juni 2009 heeft SCT Adviesdiensten B.V. onder de handelsnaam Scienta een digitaal trainingscentrum opgericht. De trainingen die worden aangeboden sluiten aan bij de advisering op het gebied van veiligheid & gezondheid, kwaliteit, milieu en beveiliging. De eerste training die Scienta (gratis) aanbiedt is een update training inzake de ISO 9001:2008. In de training worden de verschillen behandeld die er zijn ten opzichte van de vorige versie van de ISO 9001:2000. Wij nodigen u graag uit de training te volgen. Met trots kondigen wij aan dat de gelanceerde...

Lees meer ...

Nieuwe versie ISO 9001: ISO 9001:2008

Nieuwe versie ISO 9001: ISO 9001:2008 

NL - Er verandert niet zoveel in de nieuwe versie van ISO 9001. Het gaat om een amendering en dat houdt in, dat aan de eisen zelf niet gesleuteld wordt. Wel zijn verduidelijkingen en correcties aangebracht om een juiste en eenduidige interpretatie van de norm te bevorderen.

Op een enkele plaats is de terminologie aangepast en zijn opmerkingen toegevoegd om het begrip te vergroten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de paragrafen over uitbesteding van processen (4.1), werkomgeving (6.4) en nazorgactiviteiten (7.2.1).

De norm is in december 2008 definitief geworden....

Lees meer ...